Архитектурен форум Пловдив 2011 – наследството на Пловдив

Posted on Posted in Блог, Блог

През месец септември 2011 г. пловдивският офис на Националния институт за недвижимо културно наследство бе поканен да участва в ежегодния архитектурен форум организиран от Съюза на архитектите в България и Камара на архитектите в България. Тема на изложбата станаха някои от най-значимите пловдивски архитекти от ново време - арх. Йосиф Шнитер, арх. Камен Петков, арх. Стойко Стойков и арх. Боян Чинков. Четиримата архитекти са представители на различните школи, които в годините от Освобождението до Втората световна война изграждат облика на историческата зона на Пловдив, такава какватo се стараем да я опазим днес.

Автори на изложбата: арх. Виолета Раева и арх. Иван Колев