Фестивал “Дни на архитектурното наследство”

Posted on Posted in Blog, Блог, Блог

На 3 и 4 февруари Дружество „Архитектурно наследство“ към САБ и Incentive Network for Cultural Heritage проведоха за първа година Фестивал „Дни на архитектурното наследство“. Събитието бе наситено с интересна програма целяща широк достъп до темата за опазване на културното ни наследство и различните съществуващи инициативи в сферата. Фестивалът включваше кино-програма, дискусии, лекции, презентация и архитектурни разходки. Основна част бе провеждането на ежегодния конкурс за студентски дипломни работи в сферата на културното наследство. Партньори и частници на събитието бяха граждански и професионални организации, сред които БНК на ИКОМОС, Камара на архитектите в България, Съюз на архитектите в България, Мещра, ЕАСА и др., както и различни фирми със специализирани продукти насочени към реставрация и консервация на архитектурни ценности.

С лекция се включи арх. Тим Риниц от Германия, който показа интересни примери как архитектурното наследство може да бъде по-близо до хората с позитивни акции, насочени към популяризиране устойчивостта в преизползването на исторически сгради.

За мен беше удоволствие да участвам в първото издание на инициативата Чай с архитект, която среща архитекти с граждани. В разговорите с граждани се включиха още архитектите Яна Топалова (НИНКН), Доника Георгиева (УАСГ), Ленко Григоров, Валентина Едрева и др.

Повече за инициативата Чай с архитект може да прочетете тук.

Повече за организаторите и фестивала:

Дружество “Архитектурно наследство” към САБ

Incentive Network for Cultural Heritage