Тютюневата индустрия на Пловдив – презентация

Posted on Posted in Блог, Блог

През месец септември 2016 г . бях поканен от Камара на архитектите, гр. Пловдив да изнеса лекция за архитектурното наследство от ново време в гр. Пловдив и по-конкретно темата за тютюневата индустрия. Лекцията обхващаше общ исторически контекст на причините за изграждане на най-значимия производствено-преработвателен сектор в България между двете световни войни, оказал огромно влияние върху българското общество.

По самото проучване за тютюневата индустрия, в този момент, работех в Националния институт за недвижимо културно наследство и навлизхме в заключителна фаза - изработване на режими за опазване на груповата ценност по ул. "Иван Вазов" гр. Пловдив.

 

Повече за инициативата на КАБ-Пловдив прочетете тук!