Участие в предаването “Абсурдите” на БНТ2

Posted on Posted in Блог, Блог
Изображение: tutun.kab-plovdiv.com

Вижте тук участието ми в предаването "Абсурдите" по БНТ 2 с водещ Владислав Севов. Епизодът е посветен на темата за опазване на културното наследство и за някои от причините, довели до разрушаване на културни ценности през последните години в гр. Пловдив.
В предаването разговаряме за нуждата от режими за опазване на недвижими културни ценности (паметници на културата), както и за конфликтни моменти в практиката по опазване, които водят до физическо унищожаване, въпреки статута им на защитени обекти.