ArchitectureАрхитектура

Проучване, документиране и оценка на църква „Св. Димитър“, с. Скорци

 

За пръв път имах възможност да документирам църква „Св. Димитър“ в с. Скорците през 2009 г. по време на преддипломните проекти в катедра „История и теория на архитектурата“ в УАСГ. Състоянието на църквата не бе добро, с видими пукнатини по голяма част от сградата. През 2018 г. се върнах отново в с. Скорците във връзка с изготвяне на заключителна оценка на храма, граници и режими за неговото опазване.

Църквата е проектирана от майстор Генчо Кънев от Трявна и е завършена през 1876 г. До периода на проучването е притежавала статут на декларирана архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност(„паметник на културата“).

Въз основа на проведеното проучване и направеното предложение, църквата придоби статут на НКЦ с категория „национално значение“ със заповед на министъра на културата.

Оценката е извършена във връзка с граждански договор с Национален институт за недвижимо културно наследство. Проучването включва документиране на църквата, анализ на състоянието и предишни намеси, изследване на архивна документация за обекта и за неговия контекст.