ArchitectureАрхитектура

Концепция за реставрация и адаптация – Западната порта на Сердика

Предложение за реставрация и адаптация на Западната порта на Сердика (София), България. Проектът е изработен към курс за обучение, в рамките на темата за архитектурата в България от периода на Античността.Проектът включва изследване на историческия контекст, днешната градоустройствена среда на обекта, както и неговото физическо състояние. Предложението включа идея за адаптация без значими надграждания на съхранената археологическа структура и нейното експониране в паркова среда.