ArchitectureАрхитектура

Жилищна сграда на Джордж Марш – гр. Пловдив

Жилищната сграда на американския мисионер Джордж Марш е строена през 1909г. Архитект на сградата е Камен Петков, който я е проектирал по скици на собственика Джордж Марш – мисионер.

Сградата е строена със същия материал като близо разположената Евангелистка църква – видими каменни блокове, добивани от самото място с дебели фуги свързващо вещество. Сградата е разположена на ул. „Божидар Здравков” и е от последния ред къщи на северозападния склон на Данов хълм.

До момента сградата няма статут на недвижима културна ценност, като през 2012 г. в рамките на процеса на актуализация информацията за обектите НКЦ в гр. Пловдив, тя беше добавена към предложените за ново деклариране сгради.