ArchitectureАрхитектура

Проучване, документиране и оценка на църква “Св. Николай Мирликийски”, с. Голема Раковица

Храм „Св. Николай Мирликийски“ в с. Голема Раковица е построен през 1857 г. в имот с наклонен терен, в центъра на селото. С. Голема Раковица е разположено на няколко склона, които гледат към централно възвишение, където е разположена църквата, което позволява нейната видимост от всички посоки.  Освен сградата на църквата в имота са построени килийно училище в югозападния ъгъл и камбанария в източна посока.

Въз основа на проведеното проучване и допълнително изследване от страна на Националния институт за недвижимо културно наследство, църквата придоби статут на НКЦ с категория „национално значение“ със заповед на министъра на културата.