ArchitectureАрхитектура

Консервация и реставрация на жилищно-търговска сграда в гр. Пловдив

 Проектът е разработен към архитектурно бюро “Паулина” ЕООД, гр. Пловдив.
Сградата е разположена в близост до главната пешеходна улица на Пловдив и представлява декларирана недвижима културна ценност. По данни на собствениците сградата е строена в края на XIX век. Външното и оформление е в еклектичен стил, характерен за началото на XX век, което означава по-късна промяна на оформлението на фасадите или че самата сграда е строена около 1910г. През годините от построяването до днес са извършвани множество намеси, които са оказали влияние на актуалното неподходящо физическо и естетическо състояние на къщата.

Проектът цели проучване, документиране и изготвяне на инвестиционен проект за консервация и реставрация на сградата.