ArchitectureАрхитектура

Проучване, документиране и оценка на църква “Св. Пророк Илия”, Севлиево

Църквата „Св. Пророк Илия“ е най-старата църква в гр. Севлиево, построена през 1834 г. (по съхранен надпис на северната фасада и налични исторически данни). На нейно място е имало по-ранен храм, който е съборен за строежа на по-голяма нова църква. От по-ранния храм са съхранени две икони.

След своето изграждане църквата е претърпяла няколко значими промени – пристрояване на нов притвор в западна посока, промяна на покрива и изграждане на два купола, изписване на стените на храма. През 1898-1899 година са издигнати два кръгли купола – един централно разположен на наоса и един над емпория, и е изграден новият притвор. В този етап са променени и северната и южната фасади, като новите прозорци са нехарактерно големи за периода на Възраждането. През 1930-1931 г са изпълнени стенописите в храма от колектив под ръководството на проф. Никола Маринов. Следващите намеси през годините са били с цел реставрация, без промяна на съществуващите елементи и пространства.

Църквата “Св.Пр.Илия” в град Севлиево, е изключителна архитектурно-художествена недвижима културна ценност. Възрожденския иконостас е дело на едни от най ярките представители на Тревненската дърворезбена школа- поп Кою Витанов, братята Никола Матеев и сина му Йонко Матеев от Трявна.

Въз основа на проведеното проучване и направеното предложение, църквата придоби статут на НКЦ с категория „национално значение“ със заповед на министъра на културата.