ArchitectureАрхитектура

Изследване на недвижима културна ценност “Св. Димитрий Солунски”, гр. Айтос

Храм “Св. Димитрий Солункси” в гр. Айтос е построен през 1883 г. след като по-ранната църква е опожарена по време на Освобождението. Новата сграда е изпълнена от уста Генчо Кънев от Трявна. Иконите в храма са дело отново на тревненски майстори. Намесите в интериор и екстериор, които действат негативно на общия облик на сградата са обратими.

Въз основа на проведеното проучване и допълнително изследване от страна на Националния институт за недвижимо културно наследство, църквата придоби статут на НКЦ с категория „местно значение“ със заповед на министъра на културата.