Последни проекти

Предлагани услуги

Проучване и документиране на исторически сгради

Изследване на научната стойност на обекти на наследството; изготвяне на историческо и архитектурно проучване; създаване на предписания за опазване, съгласно изискванията на Закона за културното наследство

Консервация и реставрация на исторически сгради

Изработване на проекти за консервация, реставрация и адаптация за обекти на наследството, съгласно изискванията на Закона за културното наследство

Градоустройство и нова архитектура

Изработване на инвестиционни проекти за жилищни, обществени, производствени и административни сгради