ArchitectureАрхитектура

Архитектурен конкурс – “Река Марица – новото лице на Пловдив”

Международен архитектурен пленер Екотримонциум 2009 г., гр. Пловдив – 1-во място

 

ПРОЕКТ “ЖИВА ВОДА”
Автори: арх. Ива Стоянова, арх. Иван Енев, арх. Иван Колев

ПОВОД:
Липсващата роля на река Марица в градската среда като адекватен градообразуващ фактор. Връзката „река-град” се осъществява единствено на ниво транзитното й преминаване в ролята на хидротехническо съоръжение.

ЦЕЛ:
Интегрирането на реката в градската структура чрез многофункционалното й използване в цялостна стратегия за устойчиво развитие на градско и районно равнище.

ЗАДАЧИ:
1. Обезопасяване на реката
2. Изграждане и активиране на привлекателни пространства за отдих,спорт, култура, развлечение
3. Ефикасна комуникация с града на различни равнища
4. Създаване и спазване на условия за устойчиво развитие

 

Организатори: Съюз на архитектите в България – Пловдив, Община Пловдив, Камара на архитектите в България – Пловдив, Бизнес експертен съвет, Красива Марица АД
Място: Творческа база на САБ „Св. Кирик“