ArchitectureАрхитектура

Опазване на исторически селища и райони: село Скорците

Проектът включва изследване на актуалното състояние на историческо селище в България и предложение за подходящи намеси в контекст на неговата културна, устройствена и архитектурна значимост. Проектът е разделен на два семестъра и включва първа част – групово изследване на конкретна територия и втора част – индивидуални разработки по градоустройство и архитектура в историческа среда.
Проектът цели създаване на нови и възстановяване и адаптиране на нови функции в с. Скорците, община Трявна, с цел постепенно възвръщане на обезлюденото село към активен живот и повишаване на интерес към неговата съхранена архитектура от периода на Възраждането.
Изготвен е план за регулация и план за застрояване на цялото село. Предлага се обявяване на селото за архитектурен резерват. Проектът предвижда адаптиране на три съществуващи сгради – жилищна сграда, плевня и училище за целите на база за работа на млади творци от района.Ръководител: арх. Доника Георгиева