ArchitectureАрхитектура

Концепция за реставрация и адаптация – Архитектура в България от Ново време (1878-1944)

Предложение за реставрация и адаптация на историческа сграда в София, България. Проектът е изработен към курс за обучение, в рамките на темата за архитектурата в България от Ново време.

Заданието на тази задача бе поставено по следния начин: “Сградата стои чуждо в актуалната и среда и следва да претърпи различни намеси с цел увеличаване на нейния обем:” При проучването на територията, я която тя се намира бе установено, че сградата е част от една смесена структура с примери, както от нейния период, така и от най-ново време. В настоящето сградата може да бъде съхранена в оригиналния си вид без това да представлява градоустройствен проблем, нещо повече – тя е част от един изключително интересен силует по бул “Цариградско шосе”, оформен в ново време. Проектът включва изследване на историческия контекст, днешната градоустройствена среда на обекта, както и неговото физическо състояние. Предложението включа идея за адаптация без промяна на обемните характеристики на сградата.