ArchitectureАрхитектура

Консервация, реставрация и защитно покритие на църква “Св. Димитър”, Подгумерски манастир

В края на 2024 г. завършихме инвестиционен проект за защитно покритие, консервация и реставрация на църквата „Св. Димитър“ в едноименния Подгумерски манастир.

В настоящия момент храмът е разположен в имот без достъп, под временно защитно покритие, което го скрива изцяло от над 30 години. Част от конструкцията на храма е разрушена. Интересът към обекта е голям, но липсата на възможност за посещение не позволява той да се посещава активно от миряни.

Задачата ни бе да проектираме ново защитно покритие и мерки за консервация и реставрация на църквата. Принципите, които следвахме бяха подчинени на оптималното съхранение на съществуващите елементи на ценността чрез минимална и необходима намеса. В бъдеще се предвижда цялостна реставрация на храма свързана с възстановяване на възможностите за посещение. Поради това всички наши намеси на този етап следваше да са ясно четими и да позволяват бъдещо цялостно решение за реставрация на храма и обвързване с автентичната му среда като част от манастирския комплекс.

Проектните намеси по консервация и реставрация на недвижимата културна ценност разработихме с колегите от Centre for Restoration of Artworks – Sofia, а защитното покритие и конструктивното укрепване на сградата бе дело на Atelier 3 Architects и инж. Дора Георгиева-Бокс.

Благодарим за доверието от страна на Софийска света митрополия и Манастир “Св. Димитър”, с. Подгумер!