ArchitectureАрхитектура

Архитектурно и историческо проучване на Дяволски мост на р. Арда

Изследването съдържа анализ на архитектурната, историческата и природна ценност на Дяволския мост и поречието на р. Арда в община Ардино. Документацията е изготвена във връзка с инициативата на Община Ардино да кандидатства за включване на обекта в Индикативната листа за световно природно и културно наследство на Република България.В рамките на проучването са отчетени извършените до момента намеси по консервация и реставрация, както и проведените процедури по предоставяне на защитен статут. Направен е преглед на научна българска и международна литература и документация от огледи на място.

 

Очаквайте повече информация скоро.