ArchitectureАрхитектура

Консервация и реставрация на Църква “Св. Николай” – с. Голема Раковица

 

Проектът е разработен от архитектурно студио “В3 Дизайн” ЕООД
Архитектура
арх. Иван Колев
Конструкции
инж. Тодорка Георгиева-Бокс
КРР – Технология
Аглика Икономова
Веска Каменова

 

Храм „Св. Николай Мирликийски“ в с. Голема Раковица е построен през 1857 г. в имот с наклонен терен, в центъра на селото. С. Голема Раковица е разположено на няколко склона, които гледат към централно възвишение, където е разположена църквата, което позволява нейната видимост от всички посоки. Освен сградата на църквата в имота са построени килийно училище в югозападния ъгъл и камбанария в източна посока. От източната страна на църквата е оформен подпорен каменен зид, които преодолява разликата в нивото между църквата и камбанарията.

Със Заповед РД-9Д-29 на Министерство на културата от 14.09.2021 г. храм „Св. Николай Мирликийски“ в с. Голема Раковица е определен за единична архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност от “национално значение”.

Църквата има два етапа на строителство. В книгата „Из историята на с Г. Раковица“ на Петко Кьосев е посочено, че първоначално църквата е построена през 1857 г., автор на строежа е майстор Дело от с. Мирково, а ктитор е Игнат Божилов. Представлявала е масивна сграда с каменни зидове, дървена покривна конструкция, външно измазана. Имала е екзонартекс от юг и запад изпълнен от дървена конструкция.

През 1876 г., по време на Средногорското въстание, църквата е опожарена и са изгорели покрива и екзонартекса. Изгоряла е също и малката училищна  сграда в двора. В следващите две години църквата е ремонтирана, като е променен покрива – изграден е изцяло нов каменен полуцилиндричен свод. Екзонартексът не е възстановен. Възстановена е малката сграда на килийното училище в югозападния ъгъл.  Килийното училище към храма функционира като малка музейна сграда, в която може да се видят съхранени битови елементи от периода на късното Възраждане и експонирани елементи от функцията на училище.

Южната фасада е оформена като главна и там се намира основния вход. Каменните рамки на отворите в нея са оформени с красиви детайли с цветя и животни, които са различни при всеки отвор. Втори вход е оформен на западната фасада, а над него е оформена патронната ниша, в която няма изображение. Прозоречните отвори към наоса са средноголеми, характерни за периода, разположени от север и юг.

Фасадите са плоскостно решени с пиластри в ъглите на храма. Част от детайлите на оформление на пиластрите са потънали под няколко слоя изпълнена мазилка, но могат да бъдат възстановени  по направените разкривки. Ъглите при западната фасада са скосени  до височина 2,40 м с оформен холкел. Храмът е бил измазван неколкократно с различни на цвят пигменти, ясно различими по разрушаващата се мазилка по всички фасади.

Състоянието на храма е лошо и видимо съществува опасност при неговото ползване. По цялата дължина на храма в интериор и екстериор е видимо отделяне на северната стена. В екстериор това е ясно видимо от пукнатините на източната и западната фасади. В интериор това е довело до навлизане на атмосферни води, които разрушават, стенописите, свода, каменните арки, вероятно и покривната конструкция е в процес на гниене.  Голяма пукнатина е видима на западната фасада над входа.

В храма се намира икона на св. Иван Рилски Чудотворец, на която има надпис „Подарил таз икона княз Дондуков из Русия през 1878 година”.

 

Проектът предвижда намеси по конструктивно укрепване на сградата и реставрация на художественото оформление на фасадите.

 

Източници за проучването:

  1. „Записки за участието на Раковица в Априлското въстание“, Петко Велчов
  2. „Из историята на с Г. Раковица“, Петко Кьосев
  3. Инвестиционен проект за Укрепване и реставрация на църква „Св. Николай Мирликийски“, с. Голема Раковица, общ. Елин Пелин, архив Кметство Голема Раковица.