ArchitectureАрхитектура

Проучване, документиране и оценка на жилищно-търговска сграда, гр. Пловдив

Сградата на ул. “Христо Данов” 17, гр. Пловдив има една от най-интересните в архитектурно-декоративно отношение фасади в гр. Пловдив. Фасадата е богато украсена с едри междуетажни корнизи, пана, женски фигури и детайлно разработена дървена дограма. По архивна информация е строена през 1910 г.

През годините сградата е изпълнявала различни функции – жилищни, обществени, търговски, административни. Към момента на проучването се използва за жилищно-търговски функции.

Проучването на сградата протече през 2011 г., след което бе докладвана на Експертен съвет в Националния институт за недвижимо културно наследство, където бе прието да бъде предложена за регистриране като недвижима културна ценност от “место значение”. Следваща стъпка за нейното регистриране е разглеждане на заседание на Специализиран експертен съвет по опазване на недвижими културни ценности (СЕСОНКЦ) в Министерство на културата.