ArchitectureАрхитектура

Проучване, документиране и оценка на църква “Свети Димитър”, с. Кесарево

Храмът „Свети Великомъченик Димитър” е построен през 1858 г. Църквата е трикорабна псевдобазилика, с полукръгла апсида и притвор.. До периода на проучването е притежавала статут на декларирана архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност („паметник на културата“) с предварителна категория „местно значение“.

Оценката е извършена във връзка с граждански договор с Национален институт за недвижимо културно наследство. Проучването включва документиране на църквата, анализ на състоянието и предишни намеси, изследване на архивна документация за обекта и за неговия контекст. Предложението дава предписания за опазване на недвижимата културна ценност и териториален обхват.

 

Въз основа на проведеното проучване и направеното предложение, църквата придоби статут на НКЦ с категория „местно значение“ със заповед на министъра на културата.