ArchitectureАрхитектура

Проучване, документиране и оценка на църква “Св. Георги”, Априлци

 

Храм-паметник „Свети вкмч. Георги Победоносец” в кв. Ново село на гр. Априлци е построен  в памет на 142 въстаници загинали в Априлското въстание. Църквата е строена от 1895 до 1904 г.

Сградата е издигната от тревненския майстор Къньо Денев, с помощта на местното население. Владишкия трон е изработен от Никола Марангозчията от рода на прочутите новоселски резбари.

Архитектурата на храма бележи промяната в културата на християнското строителство след Освобождението. Както в екстериор, така и в интериор е постигната изчистена и цялостна композиция, която включва свободно третиране на височини, отвори, декоративно оформление.  Екстериорът е оформен с елементи, които го отдалечават от възрожденската традиция  – големи и добре оформени рамкирани отвори във фасадите и купола осигуряват достатъчно светлина за вътрешното широко пространство; едри рамки, пиластри и корнизи добавят към представителността на сградата. Основния обем на наоса и притвора е покрит с двускатен покрив. Куполът изграден над централното пространство на наоса и е оформен с висок барабан, големи прозорци и покрит с ламаринена обшивка. Корнизът следва начупената форма на покрива, а отделните полета на фасадата са рамкирани чрез оформяне на пиластри в ъглите. Покривът е покрит с каменни плочи.

Цокълът е оформен от едри каменни блокове, а външните стени са измазани с бяла варова мазилка. Декоративните рамки и кантове са боядисани в бледо червено.

В интериор църквата е разделена на две зони – в приемната зона е оформен висок притвор, вдясно от който се намира канцелария, а вляво – стълбище към емпория и склад под него. От притвора чрез широк засводен вход се влиза към наоса. Двете зони са разделени с остъклена дървена дограма.

Оформлението на интериора е в контраст със строгите форми на фасадите. Таванът е изпълнен с арки и сводове, които стъпват на детайлно изработени каменни колони и пиластри. Масивната, изчистена конструкцията е балансирана от дърворезбените функционални елементи  – владишки трон, проскинтерии и др.

Иконостасът е задигнат с три стъпала над наоса, масивен, с еклектично оформление, разделен на девет полета. Във всяко поле има по една царска и една празнична икона.  Над всяка икона е оформена арка, а трите централни полета завършват във височина със заострени арки. Полетата са решени в класически стил с едри корнизи, арки, колони и подиконни пана.

Царските двери са дървени, работени от местни майстори; детайлът е комбинация от възрожденските традиции и неокласическо оформление. Вратите към олтара са поставени в предпоследните полета. Пространството на олтара е светло и широко. На страната на масивния иконостас, която гледа към олтара, са оформени ниши, които се ползват за библиотека.

Художественото оформление на храма е изпълнено на няколко етапа. Иконите в иконостаса са изработени в началото на XX-ти век. Иконописта е идентична с част от иконите в храм „Св. Рождество Богородично“ в съседния квартал Острец, където ясно личат годините на изписване 1901-1904 г.

Стенописите са изпълнени в периода 1975-1976 г, по случай 100 годишнината от Априлското въстание и са дело на Костадин Господинов и Никола Господинов.

 

Оценката е извършена съгласно изискванията на Наредба № 3 на Министерство на културата от 10 юли 2019 г.за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в Националния публичен регистър на недвижимите културни ценности

 

Източници:
„Архитектурното изкуство на старите българи“, Н. Тулешков, том II и том III
Данни от Григор Банев – краевед
www.apriltsi.net