ArchitectureАрхитектура

Проучване, документиране и оценка на църква “Св. св. Кирил и Методий”, с. Преколница