ArchitectureАрхитектура

Проучване, документиране и оценка на църква “Св. св. Кирил и Методий”, с. Преколница

Храм „Св. Св. Петър и Павел“ в с. Преколница е построен през 1848 г. в имот, в центъра на селото. С. Преколница е основано от преселници от Македония. Храмът е най-старият и най-голям в областта Каменица, намираща се западно от Кюстендил и граничеща с Република Северна Македония и Република Сърбия. След Освобождението районът става гранична зона, поради което жителите на област Каменица постепенно намаляват, премествайки се в София, Кюстендил и други близки големи градове.

Етапи на изграждане на църквата

Въз основа на проведеното проучване и направеното предложение, църквата придоби статут на НКЦ с категория „местно значение“ със заповед на министъра на културата.

Източници за проучването:
„История на Преколница, Янчо Янчев“, 2004 г.
„Български възрожденски майстори – живописци, резбари, строители“, Асен Василиев, 1965 г.
Регионален исторически музей, гр. Кюстендил