ArchitectureАрхитектура

Проучване, документиране и оценка на църква “Св. Архангел Михаил”, Шумски манастир

Храм „Св. Архангел Михаил“ е построен в периода 1861-63 г. и осветен през 1864 г. Исторически сведения посочват, че на това място е имало по-ранен храм (а вероятно и манастир), без точни данни за неговото построяване и разрушаване. Манастирският комплекс включва още жилищна сграда и стопански постройки. В най-ново време манастирът е бил отшелнически, а днес няма постоянно живеещи монаси в него.

Въз основа на проведеното проучване и допълнително изследване от страна на Националния институт за недвижимо културно наследство, църквата придоби статут на НКЦ с категория „местно значение“ със заповед на министъра на културата.

 

 

Източници на поучването:
http://svetimesta.com